Läder

Läder är ett naturmaterial
Det vanligaste lädret kommer från kor, kalv, lamm, get och gris, men även från älg och ren m.m.

Läderlära
Läder tillverkning (garvning) är ett av de äldsta yrkena. Redan för 6 – 8,000 ! år sedan började man att ”garva” läder.

Om man inte behandlade hudarna så började de snart att ruttna och lukta illa.

Ett av de första sätten att ”garva” skinn på, var att man använde skinn som väggar och tak i bl.a kåtor. Röken från eldstaden garvade skinnen och ökade deras motståndskraft mot nedbrytning och förruttnelse.

Vegetabilisk garvning – denna teknik av garvning uppkom genom att skinnhudarna las i en vattenpöl under eller vid ett träd där det fanns bark och löv i pölen, som gav ifrån sig naturliga ämnen som garvade skinnen. I dagens moderna vegetabiliska garvning är det fortfarande främst extrakter från träden kastanj, querbracho, mimosa & tara som används.

Läder är ett naturmaterial
Det vanligaste lädret kommer från kor, kalv, lamm, get och gris, men även från älg och ren m.m.

Läderlära
Läder tillverkning (garvning) är ett av de äldsta yrkena. Redan för 6 – 8,000 ! år sedan började man att ”garva” läder.

Om man inte behandlade hudarna så började de snart att ruttna och lukta illa.

Ett av de första sätten att ”garva” skinn på, var att man använde skinn som väggar och tak i bl.a kåtor. Röken från eldstaden garvade skinnen och ökade deras motståndskraft mot nedbrytning och förruttnelse.

Vegetabilisk garvning – denna teknik av garvning uppkom genom att skinnhudarna las i en vattenpöl under eller vid ett träd där det fanns bark och löv i pölen, som gav ifrån sig naturliga ämnen som garvade skinnen. I dagens moderna vegetabiliska garvning är det fortfarande främst extrakter från träden kastanj, querbracho, mimosa & tara som används.